top of page

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KONGRESSZUSBIZOTTSÁGA ELFOGADTA A BLOCKCHAIN TÖRVÉNYT


Az Egyesült Államok Kongresszusának Energiaügyi és Kereskedelmi Bizottsága a közelmúltban figyelemre méltó lépést tett a blokklánc technológia területén azáltal, hogy egyhangúlag elfogadta a H.R. 6572-t, más néven a 2023-as amerikai blokkláncok telepítéséről szóló törvényt. Ezt a jogszabályt 46:0 arányban szavazták meg, egy 44 jogszabály véglegesítésével foglalkozó szélesebb ülésen.Az Egyesült Államok Kongresszusa a blokkláncot szeretné népszerűsíteni


A 13 oldalas törvényjavaslat világos irányelvet vázol fel Gina Raimondo, az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere felé. Ha elfogadják, akkor meg kell tennie a szükséges és megfelelő intézkedéseket az Egyesült Államok versenyképességének előmozdítása érdekében a blokklánc technológia és más elosztott főkönyvi technológiák bevezetése, használata, alkalmazása és általános versenyképessége tekintetében. Cody Carbone, a Digitális Kereskedelmi Kamara politikáért felelős vezetője gyorsan megdicsérte a bizottságot döntésükért.

Carbone hangsúlyozta, hogy ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása jelentős lépés az Egyesült Államok vezető pozíciójának megőrzése és megerősítése felé a blokklánc technológia fejlesztésében, egy olyan szektorban, ahol a globális verseny fokozódik. Mielőtt a törvényjavaslatot egyhangúlag elfogadta volna, Kristin Smith, a Blockchain Association vezérigazgatója támogatásának adott hangot azon kijelentésével, mely szerint a jogszabály jó irányba mozdítja az ország versenyképességét a blokklánc technológia születőben lévő területén.

Ezt az érzést tükrözi a szélesebb iparági felismerés a blokklánc stratégiai fontosságáról a különböző ágazatokban. Maga a törvényjavaslat egy átfogó intézkedéscsomagot foglal magában, amelyekben foglaltakat a kereskedelmi miniszternek végre jell hajtania, ha a jogszabály jogerőre emelkedik. Ezen intézkedések közé tartozik a legjobb gyakorlatok, irányelvek és ajánlások kidolgozása a köz - és a magánszektor számára a blokklánc technológia alkalmazása során. Ennek a proaktív megközelítésnek az a célja, hogy egyértelmű útmutatást adjon a blokklánc felelős és hatékony alkalmazása tekintetében.


Stratégiai kezdeményezés a technológiai fejlődés érdekében


A benyújtott törvényjavaslat szerves része a „Blockchain Deployment Program” bevezetése. Ennek a programnak a célja, hogy aktívan támogassa és megkönnyítse a blokklánc technológia használatát. Nemcsak a különböző érdekelt felek közötti együttműködés elősegítését célozza, hanem kormányzati tanácsadó bizottságokat is létrehoz. Ezek a bizottságok a szövetségi ügynökségek képviselőiből, a blokklánc-iparban érdekelt felekből, szakértőkből és más érintett felekből állnának, amelyek együttműködési platformot alkotnának a blokklánc-technológia bevezetésének előmozdítása és elterjesztése érdekében.


Ezenkívül a törvényjavaslat célja az ország vezető szerepének növelése a blokklánc-technológia terén azáltal, hogy elősegíti a koordinációt a blokklánc kihasználásában érdekelt szövetségi ügynökségek között. Ezenkívül tanulmányokat ír elő annak felmérésére, hogy a szövetségi ügynökségek jelenleg hogyan használják a blokklánc-technológiát, és készek-e azt a jövőben alkalmazni. Ez a holisztikus megközelítés alátámasztja a törvényjavaslat elkötelezettségét a jelenlegi helyzet megértése és a blokklánc technológia jövőbeli fejlődésére való felkészültség biztosítása iránt.


Noha az amerikai blokkláncok bevezetéséről szóló törvény jelentős, csak egy, a Kongresszus által 2022 óta vizsgált, blokklánccal kapcsolatos törvényjavaslatok közül. A jogalkotási folyamat azonban 2023-ban kihívásokkal szembesült, mivel a képviselőháznak nem volt elnöke, ami hatással volt a különféle törvényjavaslatok előrehaladására, beleértve a kriptovalutához és a blokklánchoz kapcsolódóakat is. Fontos megjegyezni, hogy bár jelentőséggel bíró, de az amerikai blokkláncok bevezetéséről szóló törvénynek nem lehet olyan messzemenő hatása, mint néhány más benyújtott törvényjavaslatnak.


A 21. századi pénzügyi innovációról és technológiáról szóló törvény például a kriptovaluták árukként vagy értékpapírokként való besorolásának kritikus kérdésével foglalkozik, egyértelművé téve a szabályozási joghatóságokat. Az amerikai blokkláncok bevezetéséről szóló törvény következő kritikus lépése a képviselőház szavazása. Ha sikeresen átjut ezen a szakaszon, akkor a szenátusban jóváhagyást kell szereznie, mielőtt visszatérne a végső kongresszusi és elnöki jóváhagyásra. Ennek a jogalkotási folyamatnak az eredménye jelentősen fogja alakítani a blokklánc-technológia szabályozási környezetét az Egyesült Államokban.


források: Cryptopolitan and yahoo!Comments


bottom of page